Menu

Educatie

VVE-KIKI

VVE-KIKI staat voor Vroege Voorschoolse Educatie en is er voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar. Met behulp van de beer Kiki  voer ik activiteiten uit die bij een kind vier ontwikkelingsgebieden stimuleert: Motoriek, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Spraak & Taal en Rekenprikkels  Zo kan ik op een speelse manier u kind voorbereiden op de kleuterschool. Er staan afwisselende en uitdagende activiteiten in en deze activiteiten passen weer bij het thema die ik dan die maand zal bespreken.  Alle thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van de jonge kindjes en doordat de kinderen bezig zijn met de thema’s leren ze ook steeds meer van de wereld om zich heen. Wel let ik erop dat het  werken met de thema’s geen keurslijf/moeten  gaat worden. Ik vind dat het spelen en iets informeel leren aan jonge kinderen wel voorop moet blijven staan, wel zal ik altijd  proberen om kansen te zoeken en ook te creëren. VVE-KIKI  bied veel creatieve opdrachten zoals knutselen, voorlezen, liedjes zingen, dansen enz. Als thema’s niet passen in de opvang vanwege de groepssamenstelling dan bedenk ik vaak zelf thema’s.  Doordat ik met deze methode werk kan ik er achter komen of een kind achter loopt of dat het kind misschien extra hulp zou moeten krijgen zoals b.v. in zijn/haar {taal/spraak ontwikkeling, op emotioneel vlak of misschien wel op lichamelijk vlak}

Zo zou ik ervoor kunnen zorgen dat een kind geholpen kan worden om niet met een achterstand te moeten beginnen op school.  Het is een hele vrijblijvende en open stimulering voor je kind maar zeer zeker niet onbelangrijk het kan je kind nu al op weg helpen, maar er word ook al een basis gelegd voor later. 

Ben je als ouders nieuwsgierig geworden naar de “VVE-KIKI” methode of heb je vragen? Neem dan gerust en uiteraard geheel vrijblijvend contact met mij op! Ik vertel en laat je graag meer zien over deze methode.

Gebaren

Wat zijn babygebaren?

Babygebaren zijn eenvoudige gebaren uit de officiële Nederlandse gebarentaal. Als ouders maar zeker ook ik als gastouder kan deze gebaren gebruiken om te communiceren met je (horende) kindje nog voor het kan praten.

De geschiedenis van gebarentaal is al zo oud als het bestaan van dove mensen. Er is wetenschappelijk aangetoond dat gebarentalen gelijkwaardig zijn aan gesproken talen, tegenwoordig is de Nederlandse Gebarentaal ook steeds meer ingeburgerd en zie je op o.a. op tv ook steeds meer het gebruik van tolken.

De uit Amerika afkomstige Joseph Garcia werd jaren geleden gebarentolk. Toen hij werkte met dove ouders, merkte hij dat hun kinderen eerder hun wensen en behoeften aan konden geven dan kinderen van horende ouders. Hij vond dit zo interessant dat hij hier zijn proefschrift over schreef. Daarin concludeerde hij dat het gebruik van gebaren bij kinderen vanaf zes maanden oud (of eerder) als resultaat heeft dat een kind vanaf zijn achtste maand in staat is om door middel van gebaren te communiceren. Maar wat zijn dan de voordelen zoal van babygebaren;

Voordelen babygebaren

  • Doordat je gebaren gebruikt geef je je kind een “stem” en is er al vroeg sprake van echte interactie. Als je bijvoorbeeld een boekje voorleest met gebaren erbij, ben je samen al interactief bezig. Je kindje kan jou dan vertellen wat hij ziet door het gebaar van “POES” te maken of het gebaar van “NIJNTJE”. Als je kind in de wagen een vliegtuig ziet, kan hij je dat vertellen door “VLIEGTUIG” te gebaren. Als hij een andere baby ziet slapen, kan hij je dat ook vertellen door het gebaar van “BABY en SLAPEN” te maken. Op deze manier kun je dus makkelijker communiceren over dagelijkse dingen.
  • Nu zul je misschien toch wel denken, baby’s en dreumesen kunnen zich zonder “echte” gebaren te gebruiken ook al goed duidelijk maken. Door te wijzen en een beetje te mopperen kom je er als ouder ook vaak achter wat je kindje wilt…. Maar wanneer je er met logisch denken niet uitkomt, zal je kindje misschien een keel opzetten en gaan huilen. Naarmate je kindje wat ouder wordt en meer wilt, zal je kind (en jij dan ook!) meer frustraties ervaren. Met babygebaren kun je veel van deze frustraties wegnemen. Als je bijvoorbeeld alleen al de gebaren “ETEN, DRINKEN en KLAAR” leert kan jouw kind sneller duidelijker maken wat hij bedoelt, dan alleen met wijzen en/of huilen.
  • Een ander bijkomend voordeel van het gebruik van gebaren is dat de taalontwikkeling eerder op gang gebracht wordt. Je kind kan eerder koppelingen leggen tussen een gebaar/woord en een symbool dat daar bij hoort. Je kind legt met gebaren al eerder bepaalde verbindingen in de hersenen en zal dit ook eerder gaan uiten.